optimale assessment voorbereiding


assessment onderdelen

Werkgevers zetten vaak een assessment in om met een aantal testen inzicht te krijgen in de match tussen de competenties van de sollicitant en de vereisten voor de functie. De onderdelen en testen verschillen per assessment, maar je kunt er vanuit gaan dat je intelligentie, persoonlijkheid en competenties worden getoetst. Wat houden de testen van een assessment nu eigenlijk in en hoe gaan wij jou hierop voorbereiden?

Psychologisch interview

Rollenspel

Capaciteitentesten

Persoonlijkheidsvragenlijsten1. Psychologisch interview

Het (psychologisch) interview is een persoonlijk gesprek en voor de psycholoog een belangrijke manier om informatie te verzamelen. Ten opzichte van andere selectie interviews wordt hier veel dieper op de zaken ingegaan. De psycholoog wil zo veel mogelijk informatie over jou verzamelen om een zo goed mogelijk beeld van jou te krijgen. Tijdens het interview wordt gericht gevraagd naar je persoonlijkheid, achtergrond, loopbaan, ambities en drijfveren. In ongeveer 1 uur tot 1,5 uur probeert de psycholoog zich een zo compleet mogelijk beeld van jou te vormen. Het interview kan uit open vragen bestaan, maar kan ook semigestructureerd of gestandaardiseerd zijn. De meeste assessment bureaus werken volgens de STARR-methode: situatie, taak, aanpak, resultaat en reflectie. Het betekent dat er zo concreet mogelijk naar feitelijk gedrag gevraagd wordt. Als sollicitant dien je dus concrete gedragsvoorbeelden te noemen. 


Tijdens onze assessment training krijg jij eerst uitleg over de methode en de achterliggende gedachte van een psychologisch interview. De trainer, altijd een assessment psycholoog, gaat jou vervolgens interviewen op de manier hoe dat tijdens een assessment ook gebeurt. Op deze manier kun jij bekend raken met de vraagstelling, de methodiek en de setting van een assessment interview. Jij krijgt gedurende training feedback, tips en ideeën aangereikt waar je direct mee aan de slag kunt. De trainer zal jou prikkelen en stimuleren om de beste versie van jezelf te laten zien. De competenties en de onderwerpen worden zo goed mogelijk afgestemd op de functie waar jij een assessment voor dient te doen. 


2. Rollenspel

Bij het solliciteren naar een nieuwe functie waar verbale, sociale en analytische competenties voor nodig zijn is een rollenspel vaak een vast onderdeel van het assessment. Een praktijksituatie die voor kan komen in de toekomstige baan wordt dan zo goed mogelijk gesimuleerd. Zo wordt gekeken hoe mensen onder stress reageren, of ze over verschillende benaderingstechnieken beschikken, hoe zij de aangeboden informatie analyseren en op welk wijze zij besluiten nemen. Dit om te kunnen beoordelen of de sollicitant geschikt is voor de functie. De meest bekende praktijksimulaties zijn het management-tweegesprek, het klantgesprek, de strategische adviesopdracht, de presentatie, de fact-finding opdracht en de groepsopdracht.

 

Op het internet zijn talloze video`s te vinden waar uitleg wordt gegeven over hoe je tijdens een rollenspel dient te handelen. Echter, zolang je niet ervaren hebt hoe het is om zelf een rollenspel te doen blijft het doen van een rollenspel spannend en weet je niet hoe je straks tijdens jouw assessment gaat handelen.

 

In de assessment training van Breinzaken wordt uitgebreid geoefend met de rollenspellen. De casussen waarmee geoefend wordt zijn ontwikkeld door professionele rollenspelacteurs. Je krijgt inzicht in de opzet en de methodiek van een rollenspel, informatie over de taak van de rollenspeler en waar deze op let, wat zijn of haar insteek is en over de mogelijke oplossingen van de casussen. Zoals bij het psychologisch interview krijg je uiteraard ook hier tips en feedback. Ons uitgangspunt is "Rollenspel oefenen door te ervaren!"


3. Capaciteitentest (intelligentie test)

Capaciteitentesten zijn een veelvoorkomend onderdeel van een sollicitatietraject. Deze testen worden ingezet om jouw algemene intelligentie of specifieke vaardigheden te testen. Door te oefenen met deze testen kun jij jezelf voorbereiden en bekend raken met de testvormen. Hierdoor kom je tijdens je assessment niet voor verrassingen te staan en weet je hoe je de vragen aan moet pakken. De cognitieve capaciteitentest bestaat uit verschillende testonderdelen om je cognitieve vaardigheden vast te stellen. Je krijgt te maken met woorden, cijfers en figuren die je volgens bepaalde strategieën moet analyseren. Vaak worden je verbale intelligentie (hoe vaardig ben je in het begrijpen, analyseren en interpreteren van geschreven informatie), numerieke intelligentie (cijfermatig inzicht en rekenkundige vaardigheden), abstracte intelligentie (het vinden van verbanden en patronen tussen objecten) en logische intelligentie (het vermogen om tot logische conclusies te komen) getoetst. 

 

Breinzaken biedt jou in samenwerking met onze partner ASSESSMENT-TRAINING.COM de meest uitgebreide capaciteitentest pakket aan die een optimale voorbereiding op capaciteitentest geeft. Dit pakket biedt je toegang tot maar liefst 22 test categorieën, zodat jij kunt voorbereiden op alle mogelijke testen die je tijdens een assessment tegen kunt komen. Nadat jij één van onze pakketten hebt gekocht krijg je het "Alle Capaciteitentesten Pakket" van assessment-training.com als bonus van ons gratis. 

 

Klik alvast op de onderstaande button voor meer informatie over het capaciteitentest pakket. 


4. Persoonijkheidsvragenlijst

De persoonlijkheidsvragenlijst wordt ingezet voor het verkrijgen van inzicht in de persoonlijkheid en competenties van jou als sollicitant. Een persoonlijkheidsvragenlijst kent in principe geen goede of foute antwoorden. Met persoonlijkheidsvragenlijsten krijgt de assessmentpsycholoog een indruk van jouw persoonlijkheid. De uitkomst van de persoonlijkheidsvragenlijst wordt vaak tijdens het interview besproken en wordt gebruikt voor de uiteindelijke beoordeling van jouw competenties. 

 

Wij geven tijdens de assessment training hier meer uitleg over zodat jij weet hoe jij je het beste op dit onderdeel kunt voorbereiden. Heb jij al een persoonlijkheidsvragenlijs ingevuld en heb je de resultaten ontvangen dan kunnen wij hier tijdens de training dieper op in gaan.